ประชาสัมพันธ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ลงวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2566

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน การขอทราบผลคะแนนการประเมินฯ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หนังสือขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ผู้ผ่านการเลือกสรร ลำดับที่ 1 – 24)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

คลิกเพื่อดาวน์โหลด ตัวอย่างใบรับรองแพทย์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้าย ๑ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้าย ๒ สรุปผังที่นั่งสอบ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้าย ๓ ผังที่นั่งสอบรายบุคคล

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนที่สนามสอบและการเดินทาง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป